• Wspieram biegusiem.pl
  • Inauguracja kampani do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie
  • XV lecie SLD
  • Działalność w OSP
  • Działalność w OSP
  • Inauguracja kampani do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie
  • Organizowaliśmy wiele wycieczek dla dzieci.
Brat stawia na brata

Był jednym z najaktywniejszych posłów IV kadencji. Mieszkańcy ziemi puławskiej i ryckiej do dziś z wdzięcznością wspominają jego walkę o niedopuszczenie do podziału Zakładów Azotowych. W ogromnej mierze to dzięki jego staraniom powstał w Puławach nowy most na Wiśle, obwodnica miasta, ścieżka rowerowa do Kazimierza czy kilometry dróg na terenie powiatu ryckiego. Zasłynął też tym, że jako jeden z nielicznych parlamentarzystów zrezygnował z pobierania diety poselskiej.

Zapraszam na wybory 25 maja

25 maja 2014 roku już po raz trzeci Polacy będą wybierali swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Nazywam się Adam Szymański i liczę na Twój głos.

Aktywność obywatelska wyzwala w społeczeństwie chęć do działania. Bardzo ważne jest, abyśmy aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu Europy, w kształtowaniu naszego lubelskiego podwórka, młodych ludzi, a co najważniejsze w kształtowaniu naszego życia. Od kilkunastu lat działam społecznie, a od czterech lat jestem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Ryckiego. Żywo zaangażuję się w życie publiczne Lubelszczyzny i mieszkańców najpiękniejszego regionu Europy.

Moja działalność społeczna, między innymi skierowana jest na pozyskiwanie funduszy europejskich dla naszych przedsiębiorców, aby powstawały nowe miejsca pracy, a firmy działały z wykorzystaniem najnowszych technologii i technik produkcji. Zorganizowałem szereg szkoleń dla przedsiębiorców na temat pozyskiwania środków na rozwój firm z powiatu Ryckiego, Puławskiego i innych zakątków województwa lubelskiego. Dzięki tym spotkaniom powstało wiele miejsc pracy, nowych inwestycji, placów zabaw, boisk i nowych remiz strażackich.

Moimi działaniami wspieram kulturę regionalną wyposażając koła gospodyń wiejskich w ludowe stroje oraz potrzebne środki do prawidłowego funkcjonowania. To co możemy dać Europie to bogata kultura promowana przez twórców ludowych. Kultura Polska to prawdziwy skarb, który od tysięcy lat tworzy chrześcijańską Europę.

Sport i rozwój młodych ludzi jest jedną z ważniejszych gałęzi w wychowaniu młodego pokolenia. Kultura fizyczna to nie tylko czysty sport, ale również zasady walki fair play w życiu społecznym. Wspieram turnieje sportowe i zdrową rywalizację. Uważam, że dzisiaj młodzież posiada ogromny potencjał do zdobywania sukcesów sportowych, potrzebuje jedynie warunków do rozwoju talentu i wsparcia materialnego.

Z całego serca popieram ciekawe pomysły młodych ludzi. „Strefa marzeń”, to projekt, który skupia wszystkich tych, którzy mają marzenia, po te marzenia sięgają i dzielą się nimi ze mną. Jestem dumny z tego, że mogę być mecenasem tego projektu.

25 maja 2014 roku już po raz trzeci Polacy będą wybierali swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Nazywam się Adam Szymański i liczę na Twój głos.

 

Adam Szymański      

Adam Szymański

Wice przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego

Rada Powiatu Ryckiego

Adam Szymański

współpracuje z Forr
forr.org.pl

Adam Szymański

mecenasem StrefaMarzen24.pl
StrefaMarzeń24.pl
StrefaMarzeń24.pl
StrefaMarzeń24.pl

Adam Szymański

wspiera biegusiem.pl
biegusiem.pl
Lubelski Klub Biznesu
Lubelski Klub Biznesu